Ako si liečiť rany na duši

Väčšina z nás sa celý život snaží dosiahnuť určitú formu dokonalosti. Svet okolo nás však dokonalý nie je. Práve preto najmä počas dospievania „zbierame“ rany na duši. A začíname nedokonalosti sveta pociťovať sami na sebe..

Ak si to uvedomíme, uvedomíme si aj zmysel našich vzťahov. Nejde iba o to – mať lásku a spoločne tvoriť život, uspokojovať vzájomné potreby a osobne rásť. Ide aj o niečo iné. Pomôcť tomu druhému a sami sebe uzdravovať rany na duši, ktoré zbierame od útleho veku. Rany, pod ktoré sa podpísala naša výchova, vzťahy, životné podmienky, skúsenosti, postoj k životu, ktorý sme si osvojili, a mnohé ďalšie okolnosti.

Ukážme svoje skutočné ja

Aby sme sa mohli rozvíjať a rásť, musíme dovoliť sebe a svojmu partnerovi či partnerke, aby nám pomohli liečiť rany na duši. Aby sme mohli začať proces liečenia, najskôr ich musíme tomu druhému odhaliť. A to je moment začiatku osobnej skúšky. S ilúziou o potrebe dokonalosti inklinujeme k prejavovaniu našich dobrých stránok a predností. Bojíme sa, že milujúca osoba nás opustí, ak odhalíme svoje rany a problémy. Neustále sa prezentujeme v tom najlepšom svetle, zakrývame tienisté stránky svojej osobnosti, neduhy, slabosti, nevyrovnanosť alebo problémy. Ale v dlhodobom vzťahu s niekým, na kom nám záleží, príde čas, keď už ďalej nemôžeme zakrývať svoje chyby. Všetko, čo sme tak ostražito schovávali, vyjde na povrch a ten druhý nás uvidí presne takých, akí sme.

Kto vás skutočne ľúbi, neopustí vás

Ak nás niekto ľúbi, akceptuje nás so všetkými chybami a ,,vnútornými démonmi“. Je vždy pripravený pomôcť nám uzdraviť naše rany, dodáva nám pochopenie a podporu. Iba na nás zostáva, či sme pripravení a ochotní to prijať. Ak sa stane, že náš partner, priateľ neukáže dostatok pochopenia a lásky pre naše slabosti alebo problémy, je zrejmé, že sa viac bojí ako ľúbi.

Viac sa dočítate v októbrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Október 2010