Stavební sporitelia porážajú krízu

Cena nehnuteľností klesla na úroveň spred troch rokov. Peniaze na bývanie dávno neboli také lacné, ako práve teraz. Trh s bytmi opäť pomaly naberá dych. Analytici očakávajú, že tieto skutočnosti by mali prispieť k zvýšeniu investícií občana do svojho bývania. Toho občana, ktorý sa uplynulé dva roky z obavy pred dôsledkami hospodárskej krízy usiloval čo najviac minimalizovať svoje výdavky. O tom, ako výhodne financovať kúpu, zmenu alebo obnovu svojho bývania, sa zhovárame s Ing. Imrichom Bérešom, predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Prečo práve stavebné sporenie?

Pretože je bezpečné, výhodné, dá sa plánovať a je variabilné. Vklady klientov sú výhodne úročené. Ich bezpečnosť je garantovaná v plnej výške štátom. Úrokové sadzby vkladov aj úverov na bývanie sú stabilné a netýkajú sa ich žiadne otrasy na bankovom trhu. Dôkazom variabilnosti stavebného sporenia je skutočnosť, že klient sa po čase prípravy financií na bývanie v istom okamihu môže rozhodnúť, ako bude postupovať ďalej. Je na ňom, či sa rozhodne pre čerpanie stavebného úveru s výhodným úrokom, alebo nasporené peniaze použije podľa vlastného uváženia, prípadne bude pokračovať v sporení aj naďalej.

Spomenuli ste, že sporiť finančné prostriedky na účte stavebného sporenia je výhodné. Ako veľmi?

PSS, a. s., úročí vklady svojich klientov na účtoch stavebného sporenia štandardne 2 %-ami ročne počas celého obdobia sporenia. Zákonný je nárok na štátnu prémiu, ktorá v tomto roku predstavuje 12,5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 € ročne. Výsledkom je, že výnos z vkladov počas šiestich rokov sporenia je v priemere 5,95 % ročne, čo je najvyšší garantovaný výnos na trhu.

A ako je to s úvermi na bývanie?

Ak sa klient rozhodne pre financovanie bývania prostredníctvom stavebného úveru, je to určite dobrá voľba. PSS, a. s., úročí stavebné úvery úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne, ktorá sa nemení počas celého obdobia splácania úveru. Najobľúbenejším je stavebný úver, ktorý poskytuje naša stavebná sporiteľňa až do výšky 40-tisíc € bez záložného objektu a preukazovania príjmu. Ak klient potrebuje peniaze skôr, ako získa nárok na stavebný úver, má k dispozícii celú škálu medziúverov s úrokovou sadzbou od 5,59 % ročne. V tomto prípade stačí, ak si nasporí 10 % zo sumy, na ktorú uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení, a môže požiadať PSS, a. s., o poskytnutie úverových prostriedkov.

Čo ak občan nie je stavebným sporiteľom a napriek tomu má záujem o úver na bývanie od PSS, a. s.?

Aj pre takéhoto klienta máme riešenie. V ponuke úverov na bývanie máme XXL úver s nulovým začiatočným vkladom. Stačí uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení, začať sporiť a vzápätí požiadať o tento druh úveru. Maximálna suma, ktorú PSS, a. s., poskytuje fyzickým osobám, je 170-tisíc € na osobu, resp. pre manželov alebo partnerov na jeden objekt je to dvojnásobok, teda až 340-tisíc €.

Stavebné sporenie sa však nevyužíva len na kúpu nového bývania. Ako je to s obnovou už existujúcich nehnuteľností na bývanie?

Stavební sporitelia naozaj využívajú stavebné sporenie viac na rekonštrukciu svojich príbytkov ako na kúpu nových bytov alebo rodinných domov. V reči čísel to znamená, že klienti PSS, a. s., investovali do bývania od vzniku našej banky v novembri 1992 dodnes viac ako 6 miliárd €. Pritom takmer 58 % z týchto peňazí putovalo do obnovy bývania a „len“ 27,5 % použili klienti najväčšej stavebnej sporiteľne na Slovensku na kúpu bytu alebo rodinného domu.

Ak by ste mali veľmi jednoduchým spôsobom vysvetliť, na čo všetko sa dá použiť stavebné sporenie, aký príklad by ste použili?

Niektorí naši obchodní zástupcovia pri prezentovaní bankového produktu PSS, a. s., využívajú tento názorný príklad – „Predstavte si zmenšenú maketu svojho rodinného domu alebo bytu, uchopte ju do rúk a obráťte hore nohami. Logicky vám z neho vypadne množstvo vecí. Napríklad sedacia súprava, koberce, stoly, stoličky... To sú veci, ktoré sa zo stavebného sporenia financovať nedajú. Ale všetko, čo v tom obrátenom modeli zostane na svojom mieste, to si vďaka stavebnému sporeniu môžete dopriať, navyše za mimoriadne výhodných podmienok.“

A konkrétne?

Mám na mysli všetky stavebné práce týkajúce sa základov, nosných stien, priečok, schodísk, stropov, ale aj búracích prác s tým súvisiacich. K tomu pripočítajme vybudovanie kanalizácie, elektroinštalácie, rozvodov tepla a vykurovania, vodoinštalácie, vzduchotechniky, tepelnej, zvukovej a protivlhkostnej izolácie. V interiéri to je položenie podláh, povrchové úpravy stien vrátane náterov či inštalácia pevne osadeného vnútorného zariadenia.

Je možné použiť stavebné sporenie aj na financovanie nákladov na prípravu stavby?

Samozrejme. A týka sa to nielen prípravy a vypracovania územnej a projektovej dokumentácie, ale aj inžinierskych činností a nákladov na zememeračské práce.

Príklad, ktorý ste uviedli, sa však týka len výstavby rodinného domu alebo bytovky. Môže klient použiť stavebné sporenie aj na financovanie vybudovania niečoho iného?

Samozrejme, zo stavebného sporenia je možné financovať aj výstavbu tzv. drobných stavieb súvisiacich s bývaním, ako je garáž, kôlňa, letná kuchyňa, sauna, pivnica. Ďalej spomeniem zhotovenie plotu či múru okolo pozemku, výťahu, chodníka alebo prvkov aktívnej a pasívnej bezpečnosti, ktorými sú napr. bezpečnostné dvere, mreže a alarm.

Mohli by sme stavebné sporenie nazvať aj „zeleným bankovým produktom“?

Pri troche preháňania určite áno. Umožňuje aj financovanie nákupu, osadenia a uvedenia do činnosti alternatívnych zdrojov energií. Mám na mysli čoraz populárnejšie slnečné kolektory, solárne panely na výrobu elektriny, veterné elektrárne a zdroje energie poháňané na bioplyn. Okrem vstupnej investície umožňuje aj finančnú podporu modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na týchto alternatívnych zdrojoch energie.

Skúsme konkrétny príklad – občan sa rozhodne pre modernizáciu svojho bývania, napríklad kuchyne. Čo si bude môcť dovoliť za finančné prostriedky, ktoré získa od PSS, a. s.?

Ako som už spomínal, väčšina našich klientov využíva stavebné sporenie na obnovu svojho bývania. V prípade kuchyne to znamená, že si môžu dopriať výmenu kuchynskej linky a vstavaných elektrických spotrebičov – sporáka, umývačky riadu alebo digestora. S tým súvisí výmena starého umakartového bytového jadra za nové murované, zmena starej hliníkovej elektroinštalácie za novú medenú, výmena kuchynského drezu za nový – modernejší, inštalácia novej zmiešavacej vodovodnej batérie a ďalších prvkov. No a v neposlednom rade je to takisto osadenie nových obkladačiek, položenie podlahy a zabezpečenie maľovky.

Je zrejmé, že klienti PSS, a. s., majú na výber z naozaj širokej ponuky. Aké trendy možno vytušiť v ich správaní v tomto kalendárnom roku?

Registrujeme silnú túžbu našich pôvodných, ale aj nových klientov po investovaní do svojho bývania. Dôkazom je, že PSS, a. s., počas prvých siedmich mesiacov tohto roka poskytla na bývanie väčší objem peňazí ako za celý rok 2009. Celkový objem poskytnutých úverov na bývanie do 31. júla 2010 predstavuje takmer 275 miliónov eur, kým v krízovom roku 2009 to bolo za 12 mesiacov necelých 255 miliónov eur. Medziročný nárast prekročil 80 %. Vnímam to symbolicky – akoby sa stavební sporitelia rozhodli poraziť ešte stále trvajúcu hospodársku krízu.

 

Viac informácií získate v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s.,na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 alebo na www.pss.sk.

 

Patrí do vydania: 
Október 2010