Ing. Erich Feix - Byť najväčším nestačí

Ak sa opýtate kohokoľvek, čo je jeho najväčšou túžbou, tak okrem zdravia, krásy a úspechu určite spomenie vlastné bývanie. Áno, snom väčšiny Slovákov je bývanie pod svojou vlastnou strechou. A práve túto túžbu vám pomáha napĺňať Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ktorá nepretržite prichádza s ponukami zákaznícky atraktívnych noviniek. Po pripisovaní eur na účty trpezlivých stavebných sporiteľov teraz prináša pre tých menej trpezlivých úver s jedinečne nízkym úrokom len 1,99 % ročne. A to už je dôvod zamyslieť sa, ako získať peniaze na bývanie čo najlacnejšie. O aktuálnej ponuke PSS, a. s, sa zhovárame s členom jej predstavenstva Ing. Erichom Feixom.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je považovaná za lídra na trhu stavebného sporenia. Za týmto konštatovaním sa zrejme neskrývajú iba jednoduché čísla o počtoch uzatvorených zmlúv?

Na lídra by to bolo skutočne málo. Byť najväčším totiž nestačí. Za naším, zatiaľ nijako a nikým neohrozeným prvým miestom medzi stavebnými sporiteľňami treba vidieť aj obchodné výsledky. A keď ich zhodnotíme v horizonte uplynulých 17 rokov, zistíme, že sú to výsledky, na základe ktorých si pozitívne hodnotenia skutočne zaslúžime. Od roku 1992, odkedy pôsobíme na slovenskom finančnom trhu, sme do oblasti bývania poskytli viac ako 5,7 miliardy eur. Toto číslo hovorí, myslím si, samo za seba.

Aj na základe výsledkov, ktoré priebežne zverejňujete, možno povedať, že záujem o stavebné sporenie neklesá. Ľudia mu dôverujú, dokonca sa k nemu opakovane vracajú. Vedeli by ste definovať dôvody, prečo je to tak?

Je to v tom, čo ste už naznačili. Prvoradá je dôvera. Naši klienti si vyskúšali, že to naozaj funguje. Že si skutočne dokázali našetriť – vďaka vlastným úsporám, úrokom, štátnej prémii – na opravy domov, bytov. Presvedčili sa, že ak im vlastné prostriedky nestačili, pomohli sme im úvermi alebo medziúvermi, ktoré máme v ponuke a ktoré sústavne inovujeme tak, aby sme ich prostredníctvom dokázali vyhovieť čo najširšiemu okruhu záujemcov o lepšie bývanie. Osobná pozitívna skúsenosť je najlepším odporúčaním.

Už ste to spomenuli a ja s vami súhlasím, že byť najväčším nestačí. Trh sa vyvíja, konkurencia nespí. Čo to v praxi znamená, ako pracujete na tom, aby ste si svoj líderský post udržali?

Stačí sa pozrieť na našu ponuku a pochopíte. Ideme s dobou a s tým, čím žijú Slováci. Keď sa odkupovali byty do osobného vlastníctva, boli sme tu. Keď sa na vidieku dala konečne do pohybu plynofikácia, boli sme tu. Keď bolo treba opravovať a rekonštruovať staré byty, nesklamali sme. Keď nastalo obdobie oživenia novej bytovej výstavby a ľudia zatúžili po novom bývaní, vedeli sme im ponúknuť spôsob, ako tento zámer financovať. Keď sa teraz bytové domy domáhajú zateplení, renovácií, vieme a dokážeme pomôcť.

Ak budeme súčasní a pozrieme sa na to, čím žije Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., dnes a čo aktuálne ponúka, nájdeme vo vašom portfóliu niečo, čo by nemalo zostať bez povšimnutia?

Určite toho máme viac. Ale upriamim vašu pozornosť na horúcu aktualitu. Sú ňou úvery s naozaj nízkou úrokovou sadzbou len 1,99 % ročne. Táto zvýhodnená úroková sadzba je určená nielen pre súčasných, ale aj pre nových klientov PSS, a. s. A dokonca úver s takýmto zaujímavým úrokom môžu využiť všetci klienti – fyzické aj právnické osoby.

Aké sú podmienky na to, aby vaši klienti mohli túto ponuku využiť?

Medziúver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou musí byť v prípade fyzických osôb zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť. V prípade právnických osôb je potrebné, aby tento medziúver využili na obnovu bytového fondu. Úroková sadzba 1,99 % ročne platí pre žiadosti podané od 1. apríla do konca júla 2010. Fyzické osoby majú nárok na medziúver v maximálnej výške 170 000 €, v prípade manželov alebo partnerov, ktorí financujú jeden objekt, je to až dvojnásobok, teda 340 000 € . Právnické osoby majú nárok na úver s jedinečnou úrokovou sadzbou bez obmedzenia. Limitom je len schopnosť plniť si svoj záväzok voči banke. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu garantujeme do konca kalendárneho roka 2010. Počnúc 1. januárom nasledujúceho roka sa úroková sadzba zmení na sadzbu platnú v čase podania žiadosti o úver.

Práve sme hovorili o čerstvej aktualite. Ale možností, ako využiť všetky výhody, ktoré stavebné sporenie ponúka, je určite viac. Na ktoré z nich by ste nás osobitne upozornili?

Princíp stavebného sporenia vychádza z jednoduchého modelu – klient najprv sporí a potom čerpá výhodný úver. Sporenie je pre neho výhodné vďaka tomu, že okrem 2 % úroku získava k svojim vkladom aj štátnu prémiu, ktorá predstavuje 12,5 % z jeho ročného vkladu. Maximálna výška štátnej prémie v tomto roku môže byť až 66,39 €. Ďalšou, pre klienta výhodnou vlastnosťou stavebného sporenia je fakt, že po minimálne dvoch rokoch sporenia a po splnení stanovených podmienok získava zákonný nárok na stavebný úver s mimoriadne nízkou úrokovou sadzbou od 2,9 % ročne, ktorú mu garantujeme počas celej doby splácania úveru. A ak potrebuje peniaze na bývanie skôr, ako mu tento zákonný nárok na stavebný úver vznikne, môže využiť niektorý z našich medziúverov. Benefity, o ktorých som teraz hovoril, nie sú časovo obmedzené.

Znamená to, že záujemcom o lepšie bývanie odporúčate, aby úver s úrokom len 1,99 % využili čo najskôr?

Samozrejme. Pretože čím skôr si klient podá žiadosť o úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, tým viac takto získa.

Možností, ako vhodne pripraviť plán na financovanie vašich stavebných či bytových zámerov, je mnoho. Preto vám odporúčame kontaktovať našich obchodných zástupcov, ktorých zoznam nájdete na stránke www.pss. sk, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum telefonických služieb pre klientov PSS, a. s., na čísle 02/58 55 58 55.

S úverom s jedinečnou úrokovou sadzbou len 1,99 % ušetríte stovky eur

Pri splácaní úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou len 1,99 % ročne môžete ušetriť až stovky eur. Tu je dôkaz. Predstavte si, že máte v PSS, a. s., nasporené 7 500 € a potrebujete 30 000 € na financovanie kúpy alebo prestavby svojho bývania. Zoberiete si úver vo výške 30 000 € so zvýhodnenou úrokovou sadzbou z ponuky PSS, a. s. Doba splácania je nastavená na 14 rokov. Úroková sadzba do konca tohto kalendárneho roka je 1,99 % (mesačná splátka je 200 €) a od 1. januára 2011 sa vráti späť na úroveň bežnej úrokovej sadzby – podľa výšky úveru s poistením to bude napríklad 5,59 % ročne (mesačná splátka 290 €), pričom po prechode na stavebný úver klesne úroková sadzba na 4,7 % ročne (mesačná splátka 150 €). Za 8 mesiacov tohto roka, od mája do decembra 2010, počas ktorých budete splácať úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ušetríte až 720 €!

Patrí do vydania: 
Máj 2010