Láska v tvare (vedeckého) trojuholníka

Láska. Slovo, ktoré hreje pri duši, pojem, ktorý nemá jasnú definíciu, cit, ktorý dáva krídla. Láska sa smeje aj plače, tvorí aj zabíja, hojí aj zraňuje...

Láska bez definície

Čo je to vlastne láska? Túto otázku si ľudstvo kladie už nespočetne veľa rokov a hľadá jasnú odpoveď. Rieši ju umenie, literatúra, filozofia, psychológia, náboženstvo, biológia, antropológia, ba aj neuroveda. Každá sféra však na lásku pozerá odlišne. Kým napríklad psychológia definuje lásku ako kognitívny a spoločenský fenomén a pozornosť venuje predovšetkým zisťovaniu foriem lásky a ich vplyvu na kvalitu a trvanlivosť vzťahu, tak biologické modely lásky majú tendenciu vidieť lásku ako akúsi potrebu, niečo ako hlad alebo smäd. V ponímaní lásky sa rozchádzajú aj náboženské pohľady a v neposlednom rade ustanovenie univerzálnej definície lásky nepochybne skomplikovali aj kultúrne rôznorodosti. Definícia lásky je teda dodnes predmetom mnohých diskusií, trvalých špekulácií a hĺbavých introspekcií. Láska sa stala vďačnou a nevyčerpateľnou témou nielen literárnych, ale aj vedeckých diel. My, obyčajní ľudia by, sme povedali, že láska je niečo, čo postihlo (asi) každého človeka. Počnúc nežným pohladením maminých rúk, prvým škôlkarským držaním sa za ruky, cez prvý pubertiacky bozk a pevné priateľstvo až za hrob, po krásne (za)milovanie, ktoré porodilo nový život – a ten znovu niekto nežne pohladil... A tak to funguje stále dookola. Láska je, jednoducho, krásny a hlboký, priam neopísateľný kladný cit, ktorý, ako sa hovorí, dokáže hory prenášať. V tom najširšom ponímaní by sme teda mohli o láske napísať, že je to dar – od niekoho mne a zároveň odo mňa niekomu. Lásku dostávame aj dávame. Každý inou mierou a spôsobom, ale predsa. Jej význam či zmysel sa mení s každým vzťahom a závisí od jeho sily, hĺbky, premenlivosti a zložitosti. Milovať môžeme rodičov, dieťa, priateľov, Boha, ale aj zvieratá, materiálne veci, dokonca aj činnosti či princípy, alebo ciele, s ktorými sa stotožňujeme a vážime si ich. Oddať sa službe iným alebo odbornej práci v prospech spoločnosti je takisto jednou z foriem lásky.

Viac sa dočítate v májovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

Patrí do vydania: 
Máj 2010