Cyprián Majerník - maliar ľudského trápenia

Firma Henkel podporuje na Slovensku výtvarné umenie už desiatym ročníkom autorských výstav umeleckých diel. V roku 1999 predstavila A. Warhola , kráľa popartu, ako pilotný projekt. Nasledovali výstavy Deža Hoffmana, Kolomana Sokola, Arthura Fleischmana, Jána Zoričáka, Andreja Reisera, Martina Trenkela, Endre Nemesa. Firma Henkel predstavuje verejnosti významné osobnosti, ktoré sa preslávili svojou tvorbou za hranicami ktorých korene siahajú na Slovensko. Po M. Krénovi v minulom roku nasleduje výstava obrazov Cypriána Majerníka, medzinárodne uznávaného slovenského výtvarného umelca 20. storočia. V úzkom kontakte s Galériou mesta Bratislavy tak vznikajú kultúrne podujatia, ktoré sú mimoriadne príťažlivé pre verejnosť a výtvarnú scénu na Slovensku.

Cyprián Majerník patrí medzi slovenských maliarov určujúcich formovanie a smerovanie slovenského výtvarného umenia v 30. a 40. rokoch  dvadsiateho storočia. Patrí medzi slávnych umelcov Generácie 1909 nazvaných podľa roku narodenia, ako ich vedúca osobnosť. Jeho generační vrstovníci boli Mudroch, Želibský a mnohí ďalší významní výtvarní umelci. Narodil sa vo Veľkých Kostolanoch.

Vzdelanie

Výtvarné vzdelanie začal štúdiom na súkromnej výtvarnej škole Gustáva Mallého v Bratislave tak ako Koloman Sokol, Ľudovít Fulla či Mikuláš Galanda. Absolvovaním tejto výtvarnej prípravky mali pootvorené dvierka na ďalšie štúdiá. Bola to nevyhnutnosť, aby sa mohli uchádzať o štúdium na Výtvarnej akadémii v Prahe. Gustáv Mallý sa s nevšednou obetavosťou venoval mladým nadaným študentom. Celé generácie si tak plnili svoje sny o veľkom umení. Majerník tu zotrval jeden rok, a  v pomerne mladom veku, ako 17 ročný, v roku 1926 prešiel na pražskú Akadémiu výtvarných umení. Najskôr nastúpil do prípravného ročníka profesora J. Loukotu  a nasledovala špeciálna figurálna škola Jakuba Obrovského. Keď Majerník nastúpil na Akadémiu, práve tu končila štúdium skutočne vzácna slovenská generácia umelcov na čele s Alexym a Bazovským, Galandom a Fullom. Keď v roku 1930 prichádzajú do Prahy na Akadémiu Želibský s Mudrochom, je už Majerník suverénny študent, vystavujúci na výročnej školskej výstave v priestoroch Akadémie. V rokoch 1931-1932 pobudol jeden rok na štúdiách v Paríži. Na jeho tvorbu mal veľký vplyv Cézanne a Matisse najmä v začiatkoch. Objavil aj Chagalla, jeho umeleckú filozofiu a citlivosť pre vidiecky ľud, čo bolo Majerníkovi veľmi blízke.

viac sa dočítate v dvojčísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

Patrí do vydania: 
December 2009 - Január 2010