JUDr. Juraj Lackovič - Projekt Henkel Slovensko Slovensku predstaví diela Cypriána Majerníka

Umenie, krása, spokojnosť a hrdosť sú vzájomne úzko prepojené. Takto zjednodušene by sa dal charakterizovať vznik kultúrneho projektu Henkel Slovensko Slovensku, ktorý tento rok odštartuje už svoj desiaty ročník. Tento projekt prináša na Slovensko výstavy diel umelcov zvučných mien, ktorí v celosvetovom meradle patria medzi špičku vo svojom odbore a napĺňa tak víziu spoločnosti Henkel – robiť život ľudí krajším. V rámci desiateho jubilejného ročníka predstaví výnimočného umelca Cypriána Majerníka, ktorý patrí medzi najvýraznejšie a najváženejšie osobnosti medzivojnového výtvarného umenia u nás a ktorý by sa bol v novembri dožil 100 rokov. O projekte Henkel Slovensko Slovensku a spoločenskej angažovanosti spoločnosti Henkel sme sa porozprávali s JUDr. Jurajom Lackovičom, prezidentom Henkel Slovensko.

Aké projekty Henkel Slovensko na Slovensku podporuje a prečo?

Naším poslaním je svojimi výrobkami a aktivitami uľahčovať, zlepšovať život ľudí a robiť ho krajším. Som preto veľmi rád, že nám naše 19-ročné úspešné pôsobenie na slovenskom trhu umožňuje prostredníctvom projektu Henkel Slovensko Slovensku podporovať kultúru a umenie. Okrem toho sa Henkel Slovensko významne angažuje aj v sociálnej a charitatívnej oblasti. Henkel si plne uvedomuje, že na svete je mnoho ľudí odkázaných na pomoc druhých. Preto každoročne celosvetovo aj na Slovensku vynakladáme finančné prostriedky na podporu zdravotne alebo sociálne znevýhodnených skupín či jednotlivcov. Takisto presadzujeme udržateľné a sociálne zodpovedné hospodárenie a aktívne sa zapájame do projektov podporujúcich túto myšlienku aj na Slovensku.

Koľko prostriedkov Henkel venoval na charitatívne účely?

Spoločnosť Henkel Slovensko za 19 rokov svojho pôsobenia na Slovensku podporila charitatívne projekty sumou viac ako 208 000 eur (6,27 milióna korún). V rámci tejto iniciatívy sa Henkel zároveň snaží zvyšovať povedomie verejnosti o ľuďoch, ktorí si svoj osud nevybrali a musia s ním žiť.

viac sa dočítate v novembrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

Patrí do vydania: 
November 2009