Lesk a bieda divadla - Maškarný bál

ŠD Košice skutočne svedčí – OPERA. Začínať de facto záverečným hodnotením je neobvyklé, no v prípade predvedenej opery Giuseppe Verdiho: Maškarný bál 6. marca 2009 v ŠD Košice – nevyhnutné. Už po prvých tónoch sa určitý podvedomý strach vyvolaný umeleckými súbormi ŠD Košice (balet a najmä činohra) začal vytrácať, a keď sa postupne predviedli všetci protagonisti, už bolo bez akýchkoľvek pochybností isté, že v tento večer sa genialita Giuseppe Verdiho predvedie v plnej svojej sile, kráse a mohutnosti.

Patrí do vydania: 
Jún 2009