Milan Rúfus - Ako stopy v snehu

Najnovšia, ale, žiaľ, posledná zbierka najväčšieho slovenského básnika súčasnosti. Jedna z jeho najosobnejších výpovedí, ktorou uzatvoril jedinečný básnický triptych Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu. Tým sa uzatvorilo aj celé básnikovo dielo. V pondelok 9. februára 2009 vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ nová, ale, žiaľ, posledná zbierka básní Milana Rúfusa Ako stopy v snehu, ktorá patrí k autorovým najosobnejším výpovediam.

Sám autor k nej v decembri 2008 uviedol:

„V januári 2004 som bol presvedčený, že kniha Báseň a čas (Slovenský spisovateľ 2004) je mojím osobným testamentom. Neskôr som svoju výpoveď rozšíril o verše v zbierke Vernosť (Slovenský spisovateľ 2007) a teraz pridávam básne pod názvom Ako stopy v snehu, ktorými uzatváram tento triptych.“

Uzavreté dielo

Touto knihou sa neuzavrel iba triptych, ale i celé básnikovo dielo. Najvýznamnejší súčasný slovenský básnik Milan Rúfus zomrel 11. januára 2009, mesiac a deň po svojich 80. narodeninách. Jeho posledná zbierka obsahuje 45 básní. Dvadsať z nich zaradil do časti Záhadný vzorec bytia a dvadsaťtri do časti pod názvom Dar i bremeno. Dve básne Moje dni a Stopy v snehu tvoria úvod knihy. Zbierku básní rovnako ako predchádzajúce dve knihy tohto triptychu ilustroval akademický maliar Ivan Pavle – desiatimi plnofarebnými ilustráciami maľovanými na železe a tromi perovkami. „Snahou vydavateľstva bolo uviesť ju na knižné pulty v decembri pri príležitosti autorových 80. narodenín. Milan Rúfus s tým nesúhlasil. Nemal rád rozruch okolo svojej osoby a zastával názor, že všetko, čo chce povedať, je v jeho básňach. „To bol jediný problematický bod nášho styku, keďže ja ako vydavateľ som sa snažil zorganizovať čo najviac prezentácií a mediálnych vystúpení. Nakoniec som mu však vďačný naozaj za všetko. Osobnosť jeho formátu, talentu a veku si môže dovoliť robiť iba to, čo sama uzná za vhodné. Milanovi Rúfusovi nezáležalo na tom, čo píšu noviny a vysielajú televízie. Bol vysoko nad všetkým. Nikdy nepovedal nikomu to, čo chcel dotyčný počuť, nikdy sa nezriekol vlastného životného presvedčenia, vždy bol verný slovenskému národu. Nádhera a sila jeho veršov, ktoré nám všetkým zanechal, je jeho najlepšou odpoveďou na všetko. Nech sa rozhliadam akokoľvek, nikoho jemu podobného nevidím,“ uviedol Ing. Martin Chovanec, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ, a. s.

Básnik Milan Rúfus

Verše Milana Rúfusa vychádzajú na Slovensku v desaťtisícových a modlitbičky pre deti v stotisícových nákladoch. To nemá v súčasnej Európe obdobu. Ak by napríklad Nemci mali takéhoto básnika, museli by jeho verše vzhľadom na stomiliónovú po nemecky hovoriacu populáciu vychádzať v miliónových nákladoch! Najväčší úspech dosiahli Rúfusove Modlitbičky, ale aj posledné zbierky básní Báseň a čas a Vernosť a knižka básničiek pre deti Anjeličku môj strážničku. S veľkým záujmom sa očakávala jeho najnovšia zbierka Ako stopy v snehu, ktorou básnik zavŕšil svoju výpoveď z predchádzajúcich dvoch zbierok a tak vytvoril jedinečný básnický triptych (Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu). Kniha práve vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a pokladá sa za jednu z najosobnejších výpovedí autora. V tomto roku vyjde v Slovenskom spisovateli aj prvá kniha o živote a diele Milana Rúfusa pod názvom Milan Rúfus/Malé resumé z pera osobného priateľa Rúfusovcov a znalca jeho diela Imricha Vaška.

Stručný životopis a bibliografia

Milan Rúfus sa narodil na Liptove 10. 12. 1928 v dedine Závažná Poruba. Jeho otec bol murár. Do ľudovej školy chodil v rodisku a v roku 1948 skončil gymnázium v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a históriu na FF UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia zostal pôsobiť na fakulte ako vysokoškolský profesor (1952 – 1989). Prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry. V školskom roku 1971 – 1972 pôsobil na univerzite v Neapole. Od roku 1990 žil na dôchodku v Bratislave spolu s manželkou Magdou a dcérkou Zuzankou. Zomrel nečakane 11. januára 2009. Na poslednej rozlúčke s básnikom sa v Bratislave 17. januára 2009 zúčastnilo viac ako 2000 ľudí. Pochovaný je v Závažnej Porube s výhľadom na svoj milovaný nízkotatranský končiar Poludnicu. Poézia Milana Rúfusa vyšla v priebehu rokov v mnohých výberoch a uvedené básnické zbierky vo viacerých vydaniach. Básne Milana Rúfusa vyšli v prekladoch v češtine, maďarčine, poľštine, ruštine, gruzínčine, litovčine, nórčine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, srbochorvátčine, rumunčine, macedónčine a angličtine (USA). Milan Rúfus prekladal aj poéziu z cudzích jazykov – Puškina, Lermontova, Jesenina, Hrubína, Šaldu, Kunderu, Seiferta, Ibsena a Martího.

Autor: 
Ing. Martin Chovanec, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ, a. s.
Patrí do vydania: 
Marec 2009