O ženách a pre ženy - Kategorizácia kolegýň

Odvekou a nemennou pravdou je, že rodinu a kolegov si nevyberáme. Teda aspoň vo väčšine prípadov si kolegov nevyberáme. A zatiaľ čo s priateľkami dokážeme celkom dobre koexistovať, na pracovisku to už nemusí byť tak celkom pravda. Žena-kolegyňa totiž môže byť aj zdrojom mnohých problémov, ťažkostí... A niekedy nám môže spôsobiť hotové peklo na zemi, či lepšie povedané, peklo v zamestnaní. Preto treba vedieť, aké kategórie kolegýň existujú, správne tie svoje kolegyne do nich zaradiť a ďalej sa riadiť našimi radami. Potom by prípadné riziká mali byť úspešne eliminované.

Siskárka

Podobne ako poštárka miluje informácie. Na rozdiel do poštárky s nimi dokáže veľmi umne a účinne pracovať. A to hlavne s tými informáciami, ktoré môžu komukoľvek zlomiť väz. Svoje postavenie vo firme si buduje pomerne dlho, ale keď sa rozhodne predviesť svoje „spravodajské“ kvality, len málokto jej útok prežije. Podobne ako informačná služba aj ona má zopár dôležitých, možno až najdôležitejších ľudí v hrsti, zopár dôležitých ľudí si kúpila rôznymi službami a ostatným dôležitým a mocou obdareným osobám vliezla tam, kam treba. Pracuje strategicky, obeti, ktorú si vyhliadla, dávkuje svoj jed postupne, z rôznych strán a zásadne tak, aby nikdy nemohla byť odhalená. V čase, keď svoju obeť odrovnáva, s ňou mimoriadne dobre vychádza, ba dalo by sa povedať, že je jej najlepšou priateľkou. Z prostého dôvodu, aby na ňu nepadol ani tieň podozrenia. Ak si za obeť vyberie práve vás, je to naozaj zložitá situácia. Ale pozor, znamená to tiež, že ste v danom čase pre ňu nebezpečná. Veľmi nebezpečná. Možno ašpirujete na povýšenie, možno by ste dokonca mohli zaujať jej post.

Stupeň nebezpečnosti: 5 (teda najvyšší stupeň)

Ako na ňu: Je skutočne ťažké poraziť takúto protivníčku. Jednak preto, že vy zrejme nedisponujete takým arzenálom zbraní, bezcharakternosťou a bezočivosťou, a jednak preto, že odhaliť, kto v skutočnosti stojí za vašimi fatálnymi problémami v zamestnaní, nie je v tomto prípade zase až také jednoduché. Vy však nie ste o nič menej inteligentná ako siskárka, otázkou je, či ju budete chcieť poraziť jej vlastnými zbraňami, alebo ju postavíte pred niečo, s čím ona nerátala. A síce, že si to s ňou vybavíte zoči-voči. Nie krikom, nie škandálom, ale otvorenými, jasnými a presvedčivými argumentmi. Bez emócií. A najlepšie pred publikom, v ktorom sú aj nejaké tie poštárky.

Bonusová rada: Aj keď si to budete riešiť takto „na férovku“, nemyslite si, že ste vyhrali. Pokiaľ bude mať v rukách siskárka moc a vy budete ohrozovať jej piedestál alebo majestát, vždy vás bude mať na muške. Ak však uvidí, že z nej nemáte strach a kedykoľvek ste schopná otvorenej a hlavne vysoko konštruktívnej konfrontácie, dá si sakramentský pozor na to, aby vás nenapádala zbytočne. A čo to bude znamenať, keď sa prestane o vás úplne zaujímať? Že už vás žiadne povýšenie či zvýšenie platu nečaká, zato výpoveď je to, čo môžete v najbližších dňoch s takmer určitosťou očakávať.

Poštárka

Miluje informácie. Hlavne tie neoverené, pikantné a dôverné. Samozrejme, žiadnu z týchto drahocenných informácií si nenechá pre seba a postará sa o jej doručenie do ďalších dychtivých uší. Ani deň bez klebety – tak by sa dalo charakterizovať jej pracovné nasadenie. Musí byť v obraze, a to z dvoch dôvodov. Jednak preto, lebo je chorobne zvedavá na život druhých ľudí, a jednak preto, že vďaka tejto svojej nevyčerpateľnej studnici nových a nových klebiet je v určitých firemných kruhoch mimoriadne vyhľadávaná. A to jej dodáva pocit dôležitosti. Rada si občas fakty prifarbí, domyslí alebo vymyslí svoju vlastnú interpretáciu. Za určitých okolností by sme tento typ kolegyne mohli označiť za klasickú klebetnicu. No žiaľ, občas sa jej podarí doručiť informácie aj do takých rúk, kde sa s nimi môže začať ďalej pracovať takým spôsobom, ktorý by vám mohol značne uškodiť. Isté však je, že poštárka to nerobí úmyselne, lebo väčšinou je to pomerne primitívna osôbka, ktorá takejto vysokej politike nerozumie. A ani nechce rozumieť. To už by musela premýšľať a to ju nebaví.

Stupeň nebezpečnosti: 3 (teda stredný stupeň)

Ako na ňu: Hlavne si treba dávať pozor na to, kedy a čo pred ňou poviete. A nielen to. Treba dávať pozor aj na to, čo máte na stole, keď príde k vám do kancelárie, s kým telefonujete a ako. Jej fantázia a potreba doručovať stále nové a nové informácie je taká silná, že aj z mála dokáže vyfabrikovať hotový román. Na druhej strane však by ste pri troche dobrej vôle túto jej vlastnosť mohli využiť vo svoj prospech. Ak totiž potrebujete dostať do obehu správu, ktorá by vám mohla v nejakom smere pomôcť, je poštárka tá pravá osoba. Ale pozor, aj keď myslenie nie je jej silnou stránkou, predsa len jej to myslí dosť na to, aby vás dokázala odhaliť, ak by ste na to išli príliš priamočiaro. To, čo jej chcete naservírovať, jej musíte servírovať tak trochu „od lesa“. Potom to určite zaberie.
Bonusová rada: Aj keby prišla za vami v akomkoľvek dobrom rozmare, aj keby sa vám zdôverovala so svojimi najosobnejšími záležitosťami, nikdy nezabúdajte na ostražitosť. Tieto ženy sú schopné zapredať aj vlastné dieťa, len aby z vás dostali to, čo chcú vedieť.

viac sa dočítate v marcovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

Patrí do vydania: 
Marec 2009