Muži a ich sebavedomie

Kam naň chodia? Povieme si neraz, sledujúc opačné pohlavie, ktoré sa cíti – nutné je podotknúť, že vždy, všade a za každých okolností – silnejšie, múdrejšie, šikovnejšie, vtipnejšie, prezieravejšie, pohotovejšie a tak ďalej. Niet totiž takej dobrej ľudskej vlastnosti, o ktorej by neboli presvedčení, že im ju matka príroda nenadelila v hojnejšej miere ako nám ženám. Niet takej činnosti, v ktorej by si neboli istí tým, že majú navrch nad akoukoľvek príslušníčkou nežnejšieho pohlavia. Aká je však pravda?

Patrí do vydania: 
December 2008